Bug report

Når man skal rapportere en bug er der tre dele, der skal beskrives:

  1. Trinnene for at kunne reproducere fejlen
  2. Hvad forventede du der skete 
  3. Hvad skete der rent faktisk


1) Den første del bør have så få trin som muligt. Jo færre trin der skal til for at reproducere fejlen, desto nemmere er det at finde fejlen.

Det kan selvfølgelig være en fejl, der ikke umiddelbart kan reproduceres og dermed svær at beskrive. Man kan i stedet for beskrive selve hændelsesforløbet, så detaljeret som hukommelsen tillader det.

Jo bedre en fejl er beskrevet, desto hurtigere kan den løses.


2) Det er vigtigt, at beskrive hvad det forventede var. Hvis det ikke er angivet, kan det være svært at vide hvorfor det overhovedet er en fejl.


3) Den sidste del er indlysende, en beskrivelse af hvad der rent faktisk skete. Måske vedlægge et screenshot(jpg, png) eller et copy-paste af teksten.

Comments